EKE-Elektroniikalle tehty opinnäytetyö palkittiin vuoden parhaana logistiikka-alan lopputyönä

EKE-Elektroniikalle tehty opinnäytetyö palkittiin vuoden parhaana logistiikka-alan lopputyönä

EKE-Elektroniikalle tehty opinnäytetyö palkittiin vuoden parhaana logistiikka-alan lopputyönä. Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry palkitsee vuosittain ansioituneita logistiikka-alan opinnäytetöitä. Tänä vuonna AMK-opinnäytetyösarjassa palkittiin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa EKE-Elektroniikka Oy:lle tehty Amir Sultanbekovin työ Multi-objective inventory optimization tool development.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu kirjoittaa tiedotteessaan: "Amir Sultanbekov teki opinnäytetyönsä EKE-Electronics Ltd:lle tavoitteenaan kehittää sen tuotannollisen materiaalin ohjausta ja tuotannon ohjattavuutta. Hän käytti työssään tutkimusmenetelmänä monitavoiteoptimointia, joka on erittäin edistyksellinen menetelmä AMK-opinnäytetyössä. Vakuuttavan ja kattavan teoriaosan lisäksi työn varsinainen tutkimusosa on kattava ja monipuolinen ratkaisu, joka tuo koko alalle uutta ja hyödynnettävää osaamista.

– Amirin työ on täysin poikkeuksellinen jo pelkästään tutkimusmenetelmän valinnan sekä työn teoriaosuuden kannalta, puhumattakaan varsinaisesta työn tutkimusosasta, jossa on luotu monitavoiteoptimointimalli koodaamalla ja hyödyntäen teoriaosassa esiteltyjä algoritmeja. Optimointi sinällään on jo suhteellisen edistyksellinen menetelmä. Työssään Amir astuu kuitenkin askeleen pidemmälle, sillä menetelmäksi valittiin monitavoiteoptimointi. Jo se on omiaan nostamaan työn arvoa, sillä ko. menetelmä on yli tavanomaisten insinööriopintoihin kuuluvien vaatimusten ja sisällön, kommentoi työn ohjaaja Juha Sipilä.

Sultanbekov valmistui huhtikuussa 2020 JAMKin International Logistics-koulutusohjelmasta ja työskentelee nyt logistiikkakoordinaattorina opinnäytetyötoimeksiannon tehneessä EKE-Electronics Ltd -yrityksessä.

– Toimeksiantajayritys on äärimmäisen tyytyväinen työn pohjalta saavutettuihin tuloksiin ja on hyödyntänyt niitä mm. prosessien hallinnassa. Työ silloittaa väylää tieteellisestä menetelmätutkimuksesta soveltavan tutkimuksen kautta käytännön hyödyksi teollisuudelle ja laajemminkin, kertoo Sipilä."

Lue JAMKin ePressi-tiedote