Avtal för Storåkern centrumkvarter i Esbo tecknats med ICON Fastighetsfonder Ab

Avtal för Storåkern centrumkvarter i Esbo tecknats med ICON Fastighetsfonder Ab

Den 27 september 2017 tecknade EKE-Rakennus Oy och ICON Fastighetsfonder Ab ett avtal för ett fastighetsprojekt för centrumkvarteren i Storåkern i Esbo.

 

ICON Fastighetsfonder Ab låter bygga ett 25 000 kvadratmeter stort fastighetskomplex i Storåkern centrumkvarter. Komplexet omfattar lägenheter, affärslokaler, bostadsrätter och tillhörande parkeringsmöjligheter.

"Storåkern utvecklas och är ett av Finlands största byggnadsområden, med ett blivande invånarantal på upp till 15 000. ICON Fastighetsfonder Ab har privilegiet att låta bygga centrumkvarteren, där ett 20 våningar högt tornhus och blivande landmärke för området är den främsta källan till stolthet, säger Markus Havulehto, VD för ICON Fastighetsfonder Ab.

"Vi är glada över att, som långvarigt familjeföretag i Esbo, få utnyttja vår erfarenhet och lokalkunskap vid förverkligandet av Storåkern centrumkvarter", säger Tea Ekengren-Saurén, VD för EKE-Rakennus Oy.

Fakta om Storåkern centrumkvarter:

  • Den första byggnadsfasen inleds år 2018.
  • Hela mittblocket förväntas stå klart år 2022.
  • Komplexet kommer att bestå av cirka 25 000 kvadratmeter våningsyta.
  • Totalt fyra våningshus: ett 20 våningar högt tornhus och tre 8-vånings lamellvåningshus.
  • Cirka 440 lägenheter.
  • Cirka 220 parkeringsplatser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  • EKE-Rakennus Oy, Teknisk Direktör Pasi Heikkonen, Pasi.heikkonen [at] eke.fi, 050 390 2002
  • ICON Fastighetsfonder Ab, VD Markus Havulehto, markus.havulehto [at] iconfund.fi, +358 50 464 0567