Gud jul och gott nytt år!

Gud jul och gott nytt år!

I år stöder EKE Finlands naturskyddsförbund genom att finansiera Hiilipörssis arbete för restaurering av myrar i Finland.

Myrar är naturens mest effektiva kollager. Att blockera koldioxidläckan i atmosfären genom myrrestaurering kan vara den mest effektiva enskilda vägen för att stävja klimatförändringen i global skala. Förutom att avlägsna överskott av koldioxid från atmosfären skyddar myrrestaureringen biodiversiteten och minskar avrinningen av skadliga ämnen till Östersjön.

Läs mer om Hiilipörssis arbete www.hiiliporssi.fi