I jul stöder EKE-Bolagen Lyra in Africa:s arbete i Tanzania

I jul stöder EKE-Bolagen Lyra in Africa:s arbete i Tanzania

Den här julen stöder EKE-Bolagen Lyra in Africa:s arbete för att förbättra tillgången till utbildning för flickor, ungdomar och kvinnor i Tanzania.

På Tanzanias landsbygd är resan till skolan ofta lång och osäker, vilket gör att framför allt flickor inte kan fullfölja sin gymnasieutbildning.

Maria Spink från Finland grundade Lyra in Africa 2012 för att erbjuda säker skolgång för flickor på landsbygden. Lyra in Africa började bygga elevhem för flickor bredvid skolor. År 2022 har 13 elevhem med låg kolbalans byggts så ekologiskt som möjligt, och mer än 1000 tjejer bor i dem varje år.

Unga kvinnor som har gått i gymnasiet utvecklas ofta till viktiga medlemmar och stödpersoner i samhället och kan skapa en bättre utgångspunkt för livet för sina barn och deras familjer som helhet.

Lyra in Africa stöder verksamheten i skolor som är öppna för både flickor och pojkar genom att förse dem med digitala läromedel på internationell nivå, datorer och IT-lärare.

Internetförbindelserna kan vara mycket svaga, så materialet måste vara offline och drivas med solenergi. Kodning lärs också ut i skolor. Tjejer som har tävlat under Lyra-slogan "I code like a girl" har klarat sig bra i tävlingar i branschen.

Den här julen stöder EKE-Bolagen Lyra in Africa med en donation. Riitta Ekengren, som var med och grundade organisationens finska gren, säger:

"Tanzanias landsbygdsbefolkning är en av de snabbast växande i världen. Utan tillgång till utbildning för båda könen kommer många familjer och bysamhällen att förbli fattiga. Men med bara lite ekonomiskt stöd kan Lyra göra så mycket!  Och Maria ser till att pengarna går till själva verksamheten."

Läs mera om det breda utbudet av aktiviteter på Lyra in Africa.

EKE-Bolagen önskar alla en fridfull jul och ett gott år 2023!

EKE stöder Lyra in Africa