Sundsbergiin rakentuu maalämpöä kaukolämmityksessä hyödyntävä asuinalue

Sundsbergiin rakentuu maalämpöä kaukolämmityksessä hyödyntävä asuinalue

Gasum Oy toimittaa maalämpöä hyödyntävän kaukolämpöratkaisun EKE- Rakennus Oy:n pientaloalueelle Kirkkonummen Sundsbergin III-kaava-alueelle . Edistykselliseen maalämpöpumpputekniikkaan ja luonnonkaasuun perustuvan Gasum Warma Geo -kaukolämmön tuotannolla syntyy poikkeuksellisen alhaiset hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöt.

Gasum Oy ja EKE- Rakennus Oy ovat sopineet Kirkkonummen Sundsbergin rannan alueelle rakennettavasta kaukolämpötuotannon järjestelmästä, jossa hyödynnetään maalämpöä asuintalojen lämmityksessä.

Ekologinen, energiatehokas ja hinnaltaan kilpailukykyinen kaukolämpöratkaisu on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Maalämmön ja luonnonkaasun yhdistelmä pitää myös alueen lähi-ilman puhtaana, sillä kummankaan energianlähteen käytöstä ei synny lainkaan rikki- tai hiukkaspäästöjä.

Gasumin WarmaGeo-kaukolämmöllä lämmitetään Sundsbergin rannassa asuntoja 1200 asukkaalle ensi vaiheessa.  Myöhemmin kaukolämmön piiriin voi myös liittyä muita kiinteistöjä. Maalämmön avulla tuetaan  kokonaisedullista lämmityksen hintaa kuluttajille, sillä maalämpö vakauttaa polttoainekustannusten aiheuttamaa energian hinnan vaihtelua.

Maalämpö täydentää Sundsbergin rannan energiaratkaisuja

Sundsbergin rannan alue on edistyksellisten ja ennakkoluulottomien energiaratkaisujen edelläkävijäalue. Kunnallistekniikan ja infrastruktuurin toteutuksesta vastaava EKE- Rakennus Oy on tukenut kestävän kehityksen mukaisia energiaratkaisuja alueelle aina asemakaavoituksesta alkaen.

Gasum Oy on rakentanut alueelle maakaasuputkiverkoston. Vähäpäästöistä maakaasua voidaan käyttää talojen lämmityksen, kaasulieden, takan ja kaasugrillin lisäksi myös kaasuauton tankkaukseen omalla kotitankkauspisteellä sekä yhdistää osaksi aurinkoenergiajärjestelmää. Alueen kaukolämpö voidaan tulevaisuudessa järjestää myös täysin hiilineutraalilla tavalla, sillä teknologia mahdollistaa maakaasun korvaamisen uusiutuvalla biokaasulla.

Lisätietoja:

EKE-Rakennus Oy
Pasi Heikkonen, tekninen johtaja, puh. 050 390 2002

Gasum
Åke Vikstedt, lämpöliiketoiminnan päällikkö, puh. 020 447 8578

www.sundsberginranta.fi