Affärsverksamhet

Affärsverksamhet

EKE-Bolagen verkar inom branscherna bostads- och lokalbyggande samt lokaluthyrning, utveckling av intelligenta tåg management system. Vi satsar på att kunna erbjuda våra kunder pålitliga, användarvänliga och kostnadseffektiva lösningar med hjälp av den mest avancerade tekniken och god service. Vi vill även med de lösningar vi erbjuder främja verksamhet i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Gemensamt för alla våra branscher är att vi tar hand om kunderna på bästa möjliga sätt – nöjda kunder är grunden för vår framgång. Vi har förbundit oss till hög kvalitet i allt vi gör.

Bostadsbyggande

I bostadsbyggandet fokuserar vi på att bygga “byar där man bryr sig”. Vi vill inte enbart bygga högklassiga och funktionella hem, utan bostadsområden där livet är lätt och trivsamt och där “byborna” tillsammans skapar en byanda de känner att de kan identifiera sig med. Sundbergs område vid Esboviken, som vi har låtit bygga, utsågs hösten 2010 till Finlands fjärde bästa bostadsområde av en jury bestående av experter inom byggbranschen och genom en publik omröstning.

Vad gäller höghusbyggande strävar vi även efter att uppfylla invånarnas önskemål och samtidigt svara mot bostadsplacerarnas behov i såväl Finland som utomlands. As Oy Kivistön Koneisto var ett objekt vid sidan av bostadsmässan i Vanda år 2015. Loft by EKE-bostäderna utsågs till ett av de sju bästa objekten på bostadsmässan. Ett solvent familjeföretag med över 50 års erfarenhet är en pålitlig partner för en bostadsköpare som ska göra en stor investering.

Läs mera om EKE Loft koncepten.

Bostadsbyggande

Läs mer

Lokalbyggande

I lokalbyggandet planerar vi antingen tillsammans med kunden sådana lokaler som passar kunden på tomter vi äger eller så skräddarsyr vi lämpliga lokaler i befintliga byggnader. I området Vinikby i Vanda byggs huvudkontors-, logistik- och servicelokaler efter finländska och utländska företags behov. Utomlands har kontorskomplexet Pulkovo Sky i närheten av S:t Petersburgs internationella flygplats på en kort tid fått rykte om sig att vara det bästa kontorskomplexet i S:t Petersburg.

West 51 Business area i Kyrkslätt är bland våra kommande objekt.

Lokalbyggande

Läs mer

Intelligenta tågsystem

EKE-Elektroniikka Oy är en av de världsledande leverantörerna av intelligenta tågsystem. Våra system styr tågens alla funktioner och insamlar diagnostikinformation för bland annat servicebehoven.

Över 90 procent av företagets omsättning utgörs av export. Vi levererar tågdatorer och programvarulösningar till såväl tågtillverkare som till tågoperatörer som sanerar äldre materiel. Våra kunder värdesätter den kunskap vi har om de ledande teknologierna inom branschen samt vår förmåga att hitta de bästa kundspecifika lösningarna. Ett exempel på detta är det stora projektet för närtrafiktåg i Sydney, till vilket vi under åren 2009–2013 levererade världens första Ethernet-baserade tågsystem.

Idag utgörs våra viktigaste projekt av ett höghastighetståg som ska levereras till Haramain i Saudiarabien, saneringen av metron i Singapore och ett flertal metroprojekt i Kina. I Finland är VR en av våra viktiga kunder och vår tågledskunskap, som utgör en av våra kärnkompetenser, möjliggör en flexibel sammankoppling av tågvagnar av olika ålder och olika typ till en välfungerande helhet.

Under 35 årens lopp har vi levererat styr- och diagnosticeringssystem för tåg till 30 länder. Våra långvariga arbetsrelationer inom en bransch som kräver specialkunskap och erfarenhet av projekt tillsammans med ett flertal tågtillverkare och tågoperatörer har skapat ett unikt kompetenscentrum som tågtillverkare runtom i världen förlitar sig på. EKE-Trainnet är ett globalt välkänt och uppskattat varumärke inom sitt segment.

Trainnet_by_EKE_rgb

Intelligenta tågsystem

Läs mer