Bostadsbyggande i Finland

Bostadsbyggande i Finland

EKE-Rakennus Oy bygger bostäder och hela bostadsområden i Finland. Vårt marknadsområde i Finland omfattar huvudstadsregionen med omnejd.

Inom bostadsbyggande vill vi att alla ska ha möjlighet att bo i samma bostad och i samma bostadsområde, även då livssituationen förändras. Det EKE Loft-koncept som vi har utvecklat svarar mot behovet av individuellt och flexibelt boende. Inom områdesbyggande möjliggör vi livscykelboende i många olika former, allt från villatomter till fritt finansierade hyresbostäder.

Vårt mål är att på området där vi bygger skapa en trygg och varm miljö av bykaraktär där invånarna trivs. Vi bygger inte bara hus – vi utvecklar trivsamma bostäder och bostadsområden. Vi vill utveckla boendet till att ännu bättre svara mot invånarnas behov.

EKEs Loft-koncept

De höghus vi bygger enligt vårt eget EKE Loft-koncept svarar mot individuella och ändrade boendebehov. Bostäderna har högre takhöjd än normalt och fönster ner till golvet. Bostäderna byggs som ett enda stort utrymme som kan indelas i rum om man så önskar, eller lämnas som ett rymligt loft-utrymme. Man kan senare enkelt ändra rumsindelningen utifrån rådande livssituation. Invånaren får själv välja köket, endast wc- och duschutrymmena byggs färdiga. EKE Loft är ett tryggt sätt att förverkliga det egna drömhemmet i ett högklassigt nytt höghus.

EKEs koncept för bostadsområden

Vi bygger kompletta bostadsområden. Täta bostadsområden med bostadsaktiebolag ger trygghet och passar den moderna människan med ett hektiskt liv. Runt omkring områdena bevaras mycket natur och parkliknande rekreationsområden som invånarna uppskattar. På våra bostadsområden förverkligar vi livscykelboende i många olika former, från villatomter till fritt finansierade hyresbostäder. Inom bostadsbyggande vill vi att alla ska ha möjlighet att bo i samma bostad och i samma bostadsområde, även då livssituationen förändras.

Vi utvecklar områdena enligt invånarnas önskemål och vi genomför löpande undersökningar. Vi stödjer invånarnas aktivitet i olika fritidssysselsättningar. Även våra inredningsarkitekter utvecklar bostäderna enligt de nya invånarnas önskemål. Vi vill att det ska kännas bra att bo och leva i de hem vi bygger. Detta mål stöds även av att de bostadsområden som EKE förverkligar ligger invid goda trafikförbindelser.

EKE-Rakennus Oy

EKE-Rakennus Oy bygger bostäder, lokaler, infrastruktur och kompletta bostadsområden. Inom bostadsbyggande vill vi att alla ska ha möjlighet att bo i samma bostad och i samma bostadsområde, även då livssituationen förändras. När vi bygger lokaler på de markområden vi äger kan vi förverkliga även krävande individuella lösningar för företag i huvudstadsregionen. Vi utvecklade konceptet EKE Loft, enligt vilket bostadshöghusen svarar mot såväl invånarnas önskemål som bostadsplacerarnas mål.