Intelligenta tågsystem

Intelligenta tågsystem

EKE-Elektroniikka Oy är en av de världsledande leverantörerna av intelligenta tågsystem. Våra system styr tågens alla funktioner och insamlar diagnostikinformation för bland annat servicebehoven.

Över 90 procent av företagets omsättning utgörs av export. Vi levererar tågdatorer och programvarulösningar till såväl tågtillverkare som till tågoperatörer som sanerar äldre materiel. Våra kunder värdesätter den kunskap vi har om de ledande teknologierna inom branschen samt vår förmåga att hitta de bästa kundspecifika lösningarna. Ett exempel på detta är det stora projektet för närtrafiktåg i Sydney, till vilket vi under åren 2009–2013 levererade världens första Ethernet-baserade tågsystem.

Andra våra viktiga projekt har varit bland annat Haramai höghastighetståg i Saudiarabien, renoveringen av tunnelbanan i Singapore och många tunnelbaneprojekt i Kina. I Finland är VR en av våra viktiga kunder och vår tågledskunskap, som utgör en av våra kärnkompetenser, möjliggör en flexibel sammankoppling av tågvagnar av olika ålder och olika typ till en välfungerande helhet.

EKE-Elektroniikka Oy

Läs mer

Under sina över 35 år har EKE-Elektroniikka Oy levererat styr- och diagnosticeringssystem för tåg till fler än 30 länder. Våra långvariga arbetsrelationer inom en bransch som kräver specialkunskap och erfarenhet av projekt tillsammans med ett flertal tågtillverkare och tågoperatörer har skapat ett unikt kompetenscentrum som tågtillverkare runtom i världen förlitar sig på. EKE Trainnet© är ett globalt välkänt och uppskattat varumärke inom sitt segment.

Referenser (på engelska)

Läs mer