Lokalbyggande

Lokalbyggande

Inom lokalbyggandet kan vi förverkliga även krävande individuella lösningar för företagens olika behov av lokaler, allt från kontorslokaler på huvudkontorsnivå till industrianläggningar. På området Aviapolis i Vanda, i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats, förverkligade vi de första logistikprojekten åren 2005–2008. År 2016 byggde vi på området Volvos huvudkontor och servicelokaler. I Olars invid Västerleden har vi byggt Biskopsportens kontorscenter The Loft House. I Ryssland, bredvid flygplatsen Pulkovo i S:t Petersburg, byggde vi år 2009 ett affärs- och kontorskomplex på cirka 76 000 våningskvadratmeter. I Kyrkslätt planerar vi ett företagsområde vid Västerleden, där vi kan förverkliga 40 000 våningskvadratmeter högklassiga lokaler efter våra kunders behov.

West 51 Sundsbergs företagsområde, Kyrkslätt

Sundsbergs företagsområde planeras till Kyrkslätt, mellan Västerleden och Ring III, inom influensområdet för den kommande metrostationen i Stensvik. Det 12 hektar stora området som ägs av EKE-Rakennus Oy har ett ypperligt läge. Området lämpar sig tack vare de utmärkta trafikförbindelserna för såväl kontor, affärer, produktions- och lagerlokaler som för logistikcenter.

Sundsbergs företagsområde

Läs mer

Vanda Rasti på Aviapolis området i Vanda

På tomten Vanda Rasti på området Aviapolis i Vanda finns ännu byggrätt omfattande cirka 23 000 kvadratmeter för kontors-, industri- och lagerfunktioner. Berätta för oss vilka typer av lokaler ni vill ha för ert företag. Vi bygger lämpliga lokaler efter era önskemål.

Vanda Rasti

Läs mer

Pulkovo Sky Business Center i S:t Petersburg

År 2009 byggdes Pulkovo Sky Business Center bredvid den internationella flygplatsen i S:t Petersburg i Ryssland. Centrets totala yta uppgår till cirka 76 000 kvadratmeter. Byggnadshelheten består av tre tornhus med 14 våningar och ett parkeringsutrymme för 850 bilar. EKE ägde centret tillsammans med sin investeringspartner Vicus Oy tills centret såldes i början av 2023.