Lokalbyggande

Lokalbyggande

Inom lokalbyggandet kan vi förverkliga även krävande individuella lösningar för företagens olika behov av lokaler, allt från kontorslokaler på huvudkontorsnivå till industrianläggningar. På området Aviapolis i Vanda, i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats, förverkligade vi de första logistikprojekten åren 2005–2008. År 2016 byggde vi på området Volvos huvudkontor och servicelokaler. I Olars invid Västerleden kommer vi att bygga Biskopsportens kontorscenter. I Ryssland, bredvid flygplatsen Pulkovo i S:t Petersburg, byggde vi år 2009 ett affärs- och kontorskomplex på cirka 80 000 våningskvadratmeter. I Kyrkslätt planerar vi ett företagsområde vid Västerleden, där vi kan förverkliga 40 000 våningskvadratmeter högklassiga lokaler efter våra kunders behov.

Sundsbergs företagsområde, Kyrkslätt

Sundsbergs företagsområde planeras till Kyrkslätt, mellan Västerleden och Ring III, inom influensområdet för den kommande metrostationen i Stensvik. Det 12 hektar stora området som ägs av EKE-Rakennus Oy har ett ypperligt läge. Området lämpar sig tack vare de utmärkta trafikförbindelserna för såväl kontor, affärer, produktions- och lagerlokaler som för logistikcenter.

Sundsbergs företagsområde

Läs mer

Biskopsportens kontorscenter i Olars i Esbo

Biskopsportens kontorscenter erbjuder ett utmärkt läge för företag som vill dra nytta av de möjligheter en snabbt växande kontors- och servicemiljö erbjuder samt de goda kommunikationerna till alla platser inom huvudstadsregionen.

Biskopsportens kontorscenter

Läs mer

Vanda Rasti på Aviapolis området i Vanda

På tomten Vanda Rasti på området Aviapolis i Vanda finns ännu byggrätt omfattande cirka 23 000 kvadratmeter för kontors-, industri- och lagerfunktioner. Berätta för oss vilka typer av lokaler ni vill ha för ert företag. Vi bygger lämpliga lokaler efter era önskemål.

Vanda Rasti

Läs mer

Pulkovo Sky Business Center i S:t Petersburg

År 2009 stod Pulkovo Sky Business Center klart bredvid den internationella flygplatsen i S:t Petersburg i Ryssland. Objektets totala areal uppgår till cirka 80 000 kvadratmeter. Byggnadshelheten består av tre tornhus med 14 våningar och ett parkeringsutrymme för cirka 900 bilar. EKE har ansvarat för kontorscentrets operativa funktioner sedan öppnandet och det är nu helt uthyrt.

Bland våra hyresgäster finns bland annat de största bolagen i Ryssland, Gazprom och Sberbank.

Pulkovo Sky

Läs mer