Historia

År 1961 grundade Bertel Ekengren ingenjörsbyrån Insinööritoimisto Bertel Ekengren Ky som fokuserade på konstruktionsplanering. Byrån utvecklades till planerare av utmanande betongkonstruktioner och många ansedda arkitekter anlitade byrån. Viktiga objekt inom konstruktionsplaneringen under de tidiga åren var bl.a. Helsingfors Stadsteater, Sibeliusmonumentet, Ratinastadion i Tammerfors samt Weilin & Göös tryckeri, vars moderna konstruktion ännu idag tilltalar som Utställningscentret WeeGee.


EKE-Bolagen firade sitt 60-årsjubileum 2021. För att uppmärksamma detta släpptes en kortfilm om EKE:s historia (klicka på länken).

 

På 1960–1970-talet anskaffade bolaget en av Finlands första datorer och man utvecklade ett program för kalkylering av byggföretagens löner. Affärsverksamheten löpte bra till dess antalet anställda i ett byggföretag för första gången överskred 1000 personer. Då kalkylerade programmet fel och bolaget tvingades betala stora böter i skadestånd. I bolaget beslutade man att återgå till kärnverksamheten.

På 1970-talet tog bolaget helhetsansvaret för byggnadsplanering (planering av konstruktioner, arkitektur, VVS och el). Objekt som planerades var bl.a. Helsingfors Mässcenter, Wärtsiläs torrdocka samt Wihuri Sandudds tapetfabrik. I slutet av 1970-talet startade bolaget även projekt utomlands. Över 100 projekt levererades bland annat till dåvarande Sovjetunionen, Kazakstan, Bahrain samt Etiopien.

1980-talet blev inom EKE-Bolagen en tid av tillväxt med stora byggprojekt i öster. Den växande skaran anställda planerade och byggde fabriker, sjukhus och hela bostadsbyar runtom i Sovjetunionen. I hemlandet sanerade man gamla byggnader (bl.a. Ateneum) och inledde småhusbyggandet.

Koncernen utvidgade sin verksamhet med elektronik och automation. I byggprojekten i öster behövdes kunnande inom automation då man skulle automatisera produktionslinjerna i fabrikerna som byggdes. En ung ingenjör, som övergick från Statens Järnvägar till Eke, kom på att man kunde tillämpa bussteknologin som användes för förbindelse av processapparater även på tåg. Tillsammans med VR började man utveckla EKE-Trainnet.

Bertel Ekengrens tro på elektronikbranschens utveckling var så stor, att koncernen skaffade ett markområde på 400 hektar för en industripark för elektronikbranschen. Sundsbergs område ligger bara 20 km från Helsingfors centrum. Planeringen av området inleddes men kommunens planläggningsmyndighet greps inte av entusiasm för projektet.

1990-talet blev en tid av stora förändringar inom EKE-Bolagen. Upplösningen av Sovjetunionen gjorde slut på stora byggprojekt i landet. Koncernens byggverksamhet flyttade till Kazakstan, som med stöd av sina oljetillgångar började utveckla landets infrastruktur. Man planerade och byggde bland annat ett kraftverk, ett vattenverk och ett bageri i landet. Betalt för byggprojekten fick man i form av olja. För transport av den högkvalitativa oljan skaffade man egna oljetransportvagnar, med vilka oljan transporterades bland annat till Finland. Senare började man också köpa olja från Ryssland och oljehandeln blev omsättningsmässigt koncernens största affärsverksamhet.

EKE-Elektroniikka Ab inledde sin internationalisering i och med att bolaget vann projekten för Englands kanaltunneltåg och metron i London.

Planläggningen av Sundsbergs område stod still, men bolaget fortsatte att bygga bostäder på andra områden.

I slutet av årtiondet hade stora spelare tagit över Rysslands oljehandel och Ekes oljevagnar hyrdes ut. Finlands träindustri led brist på björk, vilket det fanns gott om i ryska Karelen, men transporten var ett problem. Då Eke redan hade en organisation som behärskade järnvägslogistiken och operationerna i Moskva, beslutade man sig för att skaffa 800 trävagnar för den finländska träindustrins transporter.

I början av 2000-talet tog planläggningen av området Sundsberg äntligen ett steg framåt – allt fler finländare flyttade till huvudstadsregionen och Sundsbergs område invid järnvägen konstaterades vara en av de bästa platserna dit boendet i huvudstadsregionen kunde utvidgas. Planeringen och byggandet av Herrgårdsstranden i Sundsberg för ca 2600 invånare kunde påbörjas. Sundsberg, som har blivit känd för sin bykaraktär och sin aktiva boendeverksamhet, blir Finlands största trähusområde och år 2009 valdes det till Finlands fjärde bästa bostadsområde. Samma år inleddes den preliminära planeringen av Sundsbergs centrum (ca 300 ha) tillsammans med andra markägare, kommunen och Tekes.

År 2004 inleddes byggandet av småhusområden också i Estland. IBE Estonia bygger nu högkvalitativa småhus-, parhus- och egnahemshusområden i Tallinn. I vårt största småhusområde Uesalu värnar man under ledning av en byhövding om samma byanda som i Sundsberg.

I Lettland började EKE-Latvia köpa mark och bygga bostäder år 2006.

På en tomt på Aviapolisområdet vid Helsingfors flygplats, som bolaget länge har ägt, inleds byggandet av logistikhus. Byggnaderna planeras enligt den långvariga hyresgästens behov.

EKE-Elektroniikka Ab utvidgar sitt verksamhetsfält till andra europeiska länder samt Australien, Kina och Hong Kong. Bolaget lanserar nu sitt nya IP-generationens tågkontrollsystem och vinner det största projektet i bolagets historia för närtrafikens tåg i Sydney, Australien. Bolaget sanerar också metron i Sao Paolo, Brasilien, och bygger om den till världens första metro med IP-baserade tågkontrollsystem.

I den familjeägda koncernen genomförs generationsbyte en affärsverksamhet i taget. Grundaren av EKE-Bolagen, Bertel Ekengren, som hyser starka känslor för Ryssland, vill än en gång återvända dit som byggherre. När bolaget erbjuds att köpa en tomt mittemot S:t Petersburgs internationella flygplats, inleds en intensiv planeringsperiod, då man återigen inför de mest intelligenta lösningarna inom konstruktionsplanering av betongkonstruktioner.  Den första av tre, 14 våningar höga kontorsbyggnader tas i bruk sommaren 2009. Den globala recessionen tär hårt också på kontorsmarknaden i S:t Petersburg, men Pulkovo Skys effektiva planlösningar i finsk anda, avancerade teknik och den förtroendeväckande servicen underlättar att få de bästa hyresgäster. I dag är Pulkovo Sky ett av de mest efterfrågade businesscentra i S:t Petersburg.

Under sommaren 2013 köper EKE en hektar tomt på Vasilyevsky Island i S:t Petersburg för bostadsbyggande. På platsen planeras att byggas 24 000 kvadratmeter bostadsutrymmen med inbyggda affärsrum på första våningen. En speciell egenskap av flerfamiljshus “Two Centuries” är dess arkitektoniska genomförande: moderna hus med fasader till den 18:e linjen påminner oss av 1800-talet, medan byggnader i innergården är byggda i modern skandinavisk stil. Byggandet startades i början av 2016 och bostäderna togs i bruk i September 2018.

I den inhemska byggnaden är 2010-talet en särskilt produktiv period för EKE-Rakennus Oy. I storstadsområdet stiger nu vid sidan av låga enfamiljshus också flera höghuskvarter, – i Kronbergsstranden, Helsingfors och Kivistö, Vanda, även på den unika EKE Loft koncepten. Kommersiella affärslokaler byggs också, till exempel Volvo Finland Abs huvudkontor och servicelokaler i Vanda Aviapolis. År 2019 börjar byggandet av det nya kontorscentret på Biskopsporten i Esbo. Redan i februari 2021 är ”The Loft House” färdig för EKE-Rakennus tillsammans med många andra företag att flytta in.

2020-talet startade fartfyllt för EKE-Elektroniikka: på våren 2020 vann bolaget flera projekt i miljonklassen i bl.a. Spanien och Australien. I juni 2020 publicerades en stor nyhet: Mitsubishi Electric Corporation blev en minoritetsägare i EKE-Elektroniikka och bolagen ingick samtidigt ett vidsträckt samarbetsavtal. Enligt avtalet får EKE-Elektroniikka tillträde till de snabbt växande marknaderna i Asien och USA. Samtidigt får bolaget nya resurser för utvecklandet av dess intelligenta system för tågautomation och fjärrtillståndsövervakning.

kaupunginteatteri_vign_S

Helsingfors stadsteater

Messukeskus_2_S

Mässcentrum, Helsingfors

WG_3_S

Weilin & Göös tryckeri, Espoo

Ratina_4_S

Ratinastadion, Tammerfors

Pulkovo_2_S

Pulkovo Sky, S:t Petersburg

Sundsberg

Sundsberg område, Kyrkslätt