EKE-Elektroniikka och VR FleetCare samarbetar: datastyrt, förebyggande underhåll för järnvägsfordon

EKE-Elektroniikka och VR FleetCare samarbetar: datastyrt, förebyggande underhåll för järnvägsfordon

EKE-Elektroniikka och VR FleetCare har inlett ett gemensamt produktutvecklingsprojekt med anknytning till tillståndsövervakning av boggier. Tack vare de nya analys- och optimeringsmetoder som uppstår som ett resultat av samarbetet kommer underhållet av järnvägsflottan att effektiveras märkbart.

Boggier är de viktigaste komponenterna i järnvägsfordon med tanke på livscykelkostnader och trafiksäkerhet. Ett datastyrt underhåll innebär förutom kostnadsbesparingar för järnvägsfordonens ägare även bl.a. förbättrad säkerhet och högre användningsgrad för rullande järnvägsmateriel. Tågen är på spåren och kan användas av resenärerna, om de tas in för underhåll bara då det behövs. Tågtrafiken är dessutom pålitligare i och med att det är möjligt att förutse funktionsfel redan innan de orsakar störningar i trafiken.

”Intresset för tillståndsbaserat och datastyrt underhåll är stort inom järnvägsindustrin. Samarbetet med EKE ger oss möjlighet att utföra övervakningen av boggiernas tillstånd på ett nytt sätt och erbjuda tjänsten åt våra kunder. Vårt mål är att den nya metoden ska ge oss besparingar på cirka 10–15 procent”, säger Mikko Alanko, chef för digitala tjänster på VR FleetCare.

En teknisk lösning som är modern och innovativ även globalt sett

Samarbetet baseras på VR FleetCares tekniska kompetens om järnvägsfordon och optimering av järnvägsflottans underhåll samt EKE-Elektroniikkas erfarenhet av automationssystem och fjärrövervakning av järnvägsfordon.

EKE:s fjärrövervakningssystem samt dataanalys från det engelska bolaget Humaware som köptes upp av EKE i början av 2019 kommer att tillämpas i lösningen. Målet är att utveckla ett system som ger oss information om och kan förutse boggiernas behov av underhåll med hjälp av sensorteknik, molntjänster och databearbetning i kanten av nätverket, nära datakällan (dvs. cloud och edge computing).

Sensorer och dataöverföringssystem kommer att installeras i VR Groups lok och eltåg under årets lopp. Resultaten av utvecklingsarbetet kommer att synas i större skala nästa år.

”Både VR och vi har stora förväntningar på samarbetet. SmartVision-programmet och vår expertis inom sensorteknik i kombination med vårt engelska dotterbolag Humawares analyser kommer att göra oss till en föregångare i övervakning av boggiers tillstånd”, berättar Karl Lönngren, chef för EKE-Elektroniikkas digitala tjänster. ”Våra system som är anpassade till fjärrövervakning av tåg tas för närvarande i bruk i Australien och i tunnelbanan i London. Vi är övertygade om att samarbetet med VR FleetCare kommer att stärka båda parternas ställning på den internationella marknaden.”

Ytterligare information:

EKE-Elektroniikka Oy, Karl Lönngren, chef, digitala tjänster
karl.lonngren@eke.fi

EKE-ELEKTRONIIKKA OY

EKE-Elektroniikka Oy är en del av den familjeägda EKE-koncernen som är ett internationellt verksamt flerbranschföretag grundat år 1961. EKE-Elektroniikka är ledande leverantör av intelligenta lösningar för hantering av spårbundna trafikmedel. Bolaget har sitt säte i Finland och har verkat inom järnvägsindustrin i över 30 år. Bolaget har genomfört krävande projekt överallt i världen. För närvarande ligger tyngdpunkten på Australien, Europa och Kina. 

 VR FLEETCARE 

VR FleetCare är en mångmärkesverkstad för rullande järnvägsmateriel och dotterbolag till den finländska järnvägsoperatören VR Group. Vi erbjuder våra kunder högklassiga reparations-, service- och livscykeltjänster för materiel inom spårtrafik samt experttjänster inom materielteknik i Norden och Baltikum. VR FleetCare sysselsätter över 1 000 anställda och den årliga omsättningen uppgår till cirka 200 miljoner euro.