Volvo Truck Center överläts till beställaren

Volvo Truck Center överläts till beställaren

Volvo Finland Ab:s nya Truck & Bus Center togs i bruk enligt tidtabellen i Vinikby i Vanda.  Den 23.9.2016 överlät EKE-Rakennus Oy den massiva byggnadshelheten innehållande många tekniska system åt kunden. Byggnadens yta är på ca 15 000 kvadratmeter och byggandet tog ungefär ett och etthalvt år. 

”Projektet framskred planenligt eftersom samarbetet med beställaren och med de många andra leverantörerna var tätt ända sedan planeringsskedet. Objektet hörde till de tio största projekten inom verksamhetslokaler i Södra Finland, vilket berättar om projektets omfattning och kravnivå,” konstaterar en nöjd Pasi Heikkonen, teknisk direktör vid EKE-Rakennus Oy.

Även EKE-Rakennus vice-VD Tapio Kalliola är nöjd, enligt honom fortsätter kompletterings- och ändringsarbeten ännu en tid.

Volvo började genast använda de nya lokalerna och höll öppet hus den 12.10.2016.

”I Vinikby i Vanda öppnades Finlands nymodigaste och modernaste verkstad för lastbilar och bussar samt omfattande service för paketbilar. Tack vare de nya lokalerna är all vår service i Vanda nu under samma tak – här finns försäljning och service för Volvo Group Truck Center och Bus Center samt en serviceskola och Volvo Finland Ab:s verksamhetslokaler,” står det på Volvo Truck centers webbplats.

(Bild: Ruukki Construction)