EKE-Rakennus mukana jättimäisessä datakeskusinvestoinnissa Suomeen

EKE-Rakennus mukana jättimäisessä datakeskusinvestoinnissa Suomeen

Fortum, Kirkkonummen kunta ja EKE-Rakennus Oy ovat tehneet jo muutamia vuosia yhteistyötä luoden edellytyksiä suuren datakeskusinvestoinnin saamiseksi Kirkkonummelle. Datakeskusalue on mittakaavaltaan merkittävä, niin investointina Suomeen kuin kokoluokaltaan teollisena hankkeena. Valmistuessaan datakeskusten tuottama päästötön hukkalämpö tulee kattamaan noin 40 prosenttia Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen noin 250 000 kaukolämmön käyttäjän lämmöntarpeesta.

EKE on viime vuodet kehittänyt pitkään omistamaansa Kirkkonummen Kolabackenin aluetta. Alue, jonka kaavoitus on tehty yhteistyössä Kirkkonummen kunnan ja Fortumin kanssa, sijaitsee Länsiväylän ja Sundsbergintien kainalossa. Merkittävän kokoisen datakeskuksen mahdollistava asemakaava on hyväksytty viime vuonna; kaavahanke on parhaillaan käsittelyssä hallinto-oikeudessa. Hankkeen investori ja datakeskuksen operaattori Microsoft on tänään julkaissut hankkeen yhdessä elinkeinoministeri Mika Lintilän ja Fortumin kanssa.

Investointi kattaa kaikkiaan kaksi datakeskusta tontteineen ja infrastruktuureineen, missä Fortumin sähköinvestointi ja hukkalämmön talteenotto näyttelee suurta osaa myös valtakunnallisessa mittakaavassa osana Suomen vihreää siirtymää (Fortumin lehdistötiedote).

Kirkkonummen Kolabackenin ja viereisen jo valmiiksi kaavoitetun Sundsbergin Yrityskylän alueet sisältävät myös merkittävän määrän muita toimitilatontteja, joihin odotetaan kohdistuvan runsasta kysyntää datakeskustoimintaa palvelevien muiden yritysten taholta samoin kuin muiden sektoreiden taholta – kaksi toimijaa ovat jo käynnistäneet omat toimitilahankkeensa Yrityskylän alueelle, johon parhaillaan jo rakennetaan kunnallistekniikkaa.

”Olemme tehneet hankkeen tulon mahdollistavan kaavan yhteistyössä Kirkkonummen kunnan kanssa ennätyksellisen lyhyessä ajassa. Paitsi että investointi on erittäin merkittävä valtakunnallisesti, sen avulla tulee myös Kirkkonummelle uusi tulevaisuuden yritystoiminnan toimiala, datakeskus oheistoimintoineen. Kokonaisuus tulee olemaan kunnan kannalta merkittävä työllistäjä ja vauhdittaa alueen kehittymistä. Sen ohella on tulossa uutta virkistysaluetta runsaat 26 hehtaaria, joka on yli viidesosa koko asemakaavan pinta-alasta. Kuntalaisille tulee näin mahdollisuus päästä nauttimaan alueen pohjois- ja luoteispuolen mielenkiintoisista ja paikallisesti arvokkaista luontokohteista”, painottaa EKE-Rakennus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tea Ekengren-Saurén.

EKE yhtenä hankkeen kumppaneista on 100 % sitoutunut tähän globaalisti ainutlaatuiseen ja vastuulliseen hankkeeseen. Haluamme kiittää Fortumia ja Microsoftia luottamuksesta sekä Kirkkonummen kuntaa erittäin hyvästä yhteistyöstä kaavoitusprosessin aikana.

Lisätietoja antavat:

Tea Ekengren-Saurén, hallituksen puheenjohtaja, EKE-Rakennus Oy
p. 040 060 7670, tea.ekengren@eke.fi