ITIS SITI:lle palkinto Itä-Helsingin keskustan ideakilpailussa – alueen jatkosuunnittelu ehdotuksen pohjalta

ITIS SITI:lle palkinto Itä-Helsingin keskustan ideakilpailussa – alueen jatkosuunnittelu ehdotuksen pohjalta

EKE-Rakennus Oy osallistui yhdessä monialaisen työryhmän kanssa 12.3.2019 avattuun Helsingin kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton järjestämään kansainväliseen ideakilpailuun ITIS SITI-ehdotuksella. Ideakilpailun tavoitteena oli löytää innovatiivisia, ilmastonmuutoksen hillintää tukevia sekä teknisiä ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia ehdotuksia Itäkeskuksen keskeisimpien alueiden sekä Puotilan metroaseman seudun jatkosuunnittelun pohjaksi. Kilpailun voittajat julkistettiin tänään ja  48 eri kilpailuehdotuksesta ITIS SITI sijoittui toiseksi!

ITIS SITI täydentää hajanaisen kaupunkirakenteen eheäksi Itä-Helsingin keskustaksi – oikeaksi kaupungiksi

”ITIS SITI yhdistää pirstaleisen kaupunkirakenteen toimivaksi keskustaksi, jossa palvelut ja asuminen kohtaavat. Ehdotuksessa Itäkeskuksen ja Puhoksen sekä Puotilan alueesta rakentuu kestävän kehityksen edelläkävijä, jossa on hyödynnetty alueen vahvuuksia ja omaleimaisuutta”, toteaa EKEn hallituksen puheenjohtaja Tea Ekengren-Saurén.

ITIS SITI -suunnitelmalla on luotu monikulttuurista kaupunkirakennetta, jossa vanha ja uusi rakenne, palvelut ja asuminen kohtaavat. Asukkaille ja kävijöille syntyy uutta tilaa ja mahdollisuuksia tapahtumille sekä kulttuurille nykyisten kaupallisten palveluiden sekaan. Helsingin Taidemuseon ja ELMUn uusien tilojen lisäksi Itäkeskukseen ehdotetaan moskeijaa ja lastentaloa uusina julkisina toimintoina.

”Uusi Itäkeskus tulee olemaan kestävän kehityksen suunnannäyttäjä. Ehdotuksemme sisältää useita kunnianhimoisia ratkaisuja, joilla edistetään sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Esimerkkinä korttelikohtaiset energiakeskukset, jotka hyödyntävät keskisyvää maalämpöä ja -jäähdytystä, aurinkopaneeleita, hukkalämpöjen talteenottoa sekä rakennusten ja kortteleiden välisten energiavirtojen kierrätystä”, sanoo kilpailuryhmää luotsannut Mikko Summanen Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä.

Itäkeskuksen alueella on runsaasti kaupallista tarjontaa. Se on myös läpikulkuasema kymmenille tuhansille matkustajille ja Raide-Jokerin valmistumisen myötä alueen saavutettavuus paranee entisestään. ITIS SITI muuttaa läpikulkukeskuksen kaupunkitilaksi, jossa viihdytään. Puotila ja Puhos nivoutuvat kiinteämmin osaksi Itäkeskusta. ITIS SITI:n pohjalta jatketaan Stoan ja Puhoksen alueen sekä Puotilan metroaseman alueen suunnittelua.

Itäkeskuksen erillisten alueiden yhdistymistä tuetaan monin eri keinoin. Esimerkiksi Puhoksen ja Stoan sekä Puotilan alueita yhdistävästä Turunlinnantiestä luodaan pilottikatu, jossa on täydentyvän kaupunkirakenteen lisäksi mahdollista testata useaa erilaista urbaaniin kaupunkiympäristöön sopivaa luontopohjaista ratkaisua hulevesien hallinnasta muuttuviin olosuhteisiin sopeutuvaan kasvillisuuteen ja paikalla viihtyvään eliöstöön, Summanen sanoo.

”Olemme erittäin otettuja siitä, että Stoan ja Puhoksen alueen sekä Puotilan metroasema-alueen jatkosuunnittelun pohjana ovat meidän ideat – EKE-rakennuksen strategisena toiminta-alueena on koko pääkaupunkiseutu, joten toivottavasti pääsemme niin tulevina vuosina kuin vuosikymmeninä olemaan mukana uuden Itäkeskuksen toteuttamisessa”, tiivistää tunnelman EKE-Rakennuksen toimitusjohtaja Jaakko Taivalkoski.

ITIS SITI-ehdotuksen kokoonpano

Palkintolautakunta suosittelee kilpailun jatkotoimeksiantona kilpailualueen jakamista 1. ja 2. palkinnon saavuttaneiden ehdotusten kesken.

ITIS SITI-ehdotuksen tekijät:
- Arkkitehtitoimisto K2S Oy:n Kimmo Lintula, Niko Sirola ja Mikko Summanen
- Playa Arkkitehtien Veikko Ojanlatva, Tuukka Vuori ja Johanna Ojanlatva

Monialaisen työryhmän asiantuntijat:
- Suomen Asuntokehityks Oy:n Juha Hetemäki ja Markku Hietala,
- Ramboll Finland Oy:n Tommi Eskelinen, Elina Kalliala ja Yrjö Rossi ja
- Nomaji Oy:n Mari Ariluoma työryhmineen

Toteutettavuuden suunnitteluun ja arviointiin osallistuivat:
- Bonava Suomi Oy
- EKE-Rakennus Oy
- JM Suomi Oy
- SATO Oyj
- Suure Oy ja
- Y-Säätiö sr

Kaupunkitaidekonseptin tekijänä toimi Jason Bruges Studio Lontoosta.