Vanda Rasti

Vanda Rasti

På tomten Vanda Rasti finns ännu byggrätt omfattande cirka 3 700 kvadratmeter för kontors-, industri- och lagerfunktioner. Berätta för oss vilka typer av lokaler ni vill ha för ert företag. Vi bygger lämpliga lokaler efter era önskemål.

Ett logistikcenter som smidigt kan nås från land, hav och luft.

Vanda Rasti finns på ett cirka 10 hektar stort markområde i mitten av området Aviapolis i Vinikby i Vanda. En effektiv logistikkedja sparar företagen tid, möda och pengar och platsen i fråga valdes just för att kommunikationerna med hela världen ska vara så snabba som möjligt.

Från Rasti finns en smidig gatuförbindelse i båda riktningarna längs Dickursbyvägen. Kommunikationerna till flygplatsen, Ring III och Nordsjö hamn är smidiga. De kollektiva trafikförbindelserna är goda och utvecklas snabbt.

En del av Rasti står redan klar. På Träffgränden 1-3 verkar PostNord. Åt den uppskattade hyresgästen har vi redan byggt mer utrymme.

Kontakta oss!

Riikka Nora, +358 9 6130 3440 , toimitilat[@]eke.fi