West 51 Sundsbergs företagsområde

West 51 Sundsbergs företagsområde

Sundsbergs företagsområde planeras till Kyrkslätt, mellan Västerleden och Ring III, inom influensområdet för den kommande metrostationen i Stensvik. Det 12 hektar stora området som ägs av EKE-Rakennus Oy med tillhörande bolag har ett ypperligt läge. Området lämpar sig utmärkt för såväl kontor, affärer, produktions- och lagerlokaler som för logistikcenter.

På Sundsbergs företagsområde kan man flexibelt planera 3 000–40 000 kvadratmeter stora lokaler eller lokalcenter som kan indelas i mindre delar. I dessa kan kunden välja en lokal på 35–20 000 kvadratmeter som motsvarar kundens behov.

I ett kvarter planeras flexibla lokalmoduler för småföretag, varvid lokalerna kan utvidgas eller förminskas efter behov. Lokalerna kan antingen köpas eller hyras till ett konkurrenskraftigt pris.

Kontakta oss!

Riikka Nora, +358 9 6130 3440, toimitilat@eke.fi