EKE-Elektroniikka förvärvar programvaruföretag inom prediktiv tillståndsövervakning

EKE-Elektroniikka förvärvar programvaruföretag inom prediktiv tillståndsövervakning

EKE-Elektroniikka har köpt det brittiska bolaget Humaware som specialiserar sig på analytik inom tillståndsövervakning. Med företagsköpet stärker bolaget sitt utbud av intelligenta underhållslösningar för tåg och blir internationellt ledande inom fjärrtillståndsövervakning och prediktiv analytik.

Ökad tillförlitlighet och effektivitet

EKE-Elektroniikka är en finländsk leverantör av intelligent tågelektronik och tåginformationssystem. Bolaget har utvecklat Smartvision™ som är ett molnbaserat fjärrdiagnostikprogram. Det har använts i olika projekt bland annat i Singapore, tunnelbanan i London och i Australien.

I och med företagsköpet breddas företagets utbud till analys av insamlad sensordata med de unikt noggranna och tillförlitliga program för fjärrtillståndsövervakning och prediktiv analytik som utvecklats av Humaware. Oförutsedda fel i järnvägstrafiken orsakar extra underhållskostnader, tågförseningar och missnöjda passagerare. Tack vare Humawares algoritmer kan man identifiera redan fel som är på väg att utveckla i ett tidigt skede på ett tillförlitligt sätt. Med hjälp av programmet kan man även beräkna när ett tåg behöver underhåll. Detta ger tågoperatörerna möjlighet att övergå från fasta underhållsperioder till ett dynamiskt underhållsprogram som grundar sig på tågens verkliga skick. Sammanslagningen av den kompetens som EKE-Elektroniikka och Humaware har ger därmed ökad tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och passagerarkomfort.

Från helikoptrar till tåg

De prediktiva algoritmerna som utvecklats av Humaware utvecklades till en början för tillståndsövervakning av helikoptrar. Deras tillförlitlighet har säkrats bland annat av USA:s armé (ARMREC). Programmet har vidareutvecklats under flera år i olika forskningsprojekt finansierade av EU och Storbritannien. Humaware har lång erfarenhet av databaserad fjärrtillståndsövervakning och företaget har samarbetat i olika projekt med bland annat Network Rail som äger järnvägen i Storbritannien. Nu ska EKE-Elektroniikka börja utnyttja programmet även i spårtrafiken, dvs. i tåg, tunnelbanor och spårvagnar över hela världen.

I spetsen för internationell tågteknologi genom företagsförvärvet

Intelligenta underhållslösningar är mycket efterfrågade inom järnvägsindustrin på grund av att de ger betydande fördelar. Genom företagsköpet av Humaware blir bolaget på en gång en global föregångare inom prediktiv tillståndsövervakning.

”I och med Humawares unika program kommer vi nu att kunna erbjuda en helhetslösning för insamling och analys av data och för planering av ett dynamiskt underhållsprogram som är av intresse för järnvägsoperatörer runt om i världen”, konstaterar Karl Lönngren, ansvarig direktör för EKE-Elektroniikkas tillståndsövervakningsverksamhet.

Även VR är intresserad av prediktiva underhållslösningar

"Intelligent underhåll, dvs. att utnyttja prediktiv tillståndsövervakning och analytik för att effektivisera underhåll och förbättra tågparkens tillförlitlighet utgör en central del av underhållsenheten VR Kunnossapito Oy:s strategi, berättar Mikko Alanko, ansvarig direktör för VR Kunnossapito Oy:s underhållssystem och analytik. Enligt Alanko har den prediktiva tillståndsövervakningen gett VR stora fördelar. Därför söker man hela tiden efter nya möjligheter och samarbetspartners i syfte att utöka användningen av tillståndsövervakning för de olika tågtyper.

”Ur vårt perspektiv är det en fördel att EKE-Elektroniikka inte är beroende av andra tågtillverkare. En annan fördel är goda relationer till andra komponenttillverkare och därmed den data som de producerar. Personligen är jag mycket glad för detta företagsköp som stärker EKE-Elektroniikkas kompetens inom detta högteknologiska område", tillägger han.

Ytterligare information ges av:

Karl Lönngren, Direktör, Digitala tjänster, EKE-Elektroniikka Oy, telefon +358 9 61 3030, karl.lonngren[@]eke.fi

Bild:

Nere till höger: Kenneth Pipe (Humaware, VD) och Riitta Ekengren (EKE-Bolagen, VD).
Upp till höger: Karl Lönngren (EKE-Elektroniikka Oy, Direktör, Digitala tjänster), Marko Mäkinen (EKE-Elektroniikka Oy, VD) och Antti Tikkanen (EKE-Bolgen, ekonomidirektör)

EKE-Elektroniikka Oy är en del av den familjeägda EKE-koncernen som är en internationellt verksam flerbranschkoncern grundad 1961. EKE-Elektroniikka är ledande leverantör av intelligenta lösningar för hantering av spårbundna trafikmedel. Bolaget har sitt säte i Finland och har verkat inom järnvägsindustrin i över 30 år. Det har genomfört krävande projekt överallt i världen. För närvarande ligger tyngdpunkten på Australien, Europa och Kina.