EKE-Elektroniikka Oy har vunnit en order värd 20 miljoner euro från metron i London

EKE-Elektroniikka Oy har vunnit en order värd 20 miljoner euro från metron i London

London Underground Limited har beställt Data Transmission System för Central Line-metrolinjens tåg från EKE. EKE-Elektroniikka Oy levererar under åren 2017-2023 utrustningar, programvaror och till projektet hörande tjänster till Central Line 92 Tube Stock-tågen. Det är den största enskilda projektaffären under EKE-Elektroniikka Oy:s 30-åriga existens.

I det nya Data Transmission Systemet (DTS) ingår tågdatorer, registreringsutrustning, I/O-system, gränssnitt för förare, dataöverföringslösningar, tillämpningsprogramvaror och programvaruverktyg, vilka alla är planerade att fylla metrons i London stränga krav och de brittiska järnvägsutrustningsnormerna.

Kundrelationen som började för 25 år sedan fortsätter

Londons Central Line-metrotåg har varit ibruk alltsedan början av 1990-talet. För ungefär 25 år sedan levererade EKE-Elektroniikka Oy datasystem till tågen i samarbete med bolaget Westinghouse Signals & Brakes. De ursprungliga datasystemen uppdateras till det senaste Linux-baserade dataöverförings- och diagnostiksystemet. Datasystemuppdateringen är en viktig del av Central Line 92-utrustningens saneringsprogram, som är avsett att hålla tågen i trafik fram till ungefär år 2035.

”Vi är mycket nöjda över att London Underground Limited efter en hård internationell offertinfordran ingått slutit avtal med EKE-Elektroniikka Oy. När man betjänar kunden professionellt och pålitligt, får man ibland belöningen efter ett kvartssekel, såsom i detta fall. Segern i denna offertinfordran stärker vår ställning som leverantör av datasystem på den växande metrotågsmarknaden”, säger Pekka Kuusela, EKE-Elektroniikka Oy:s verkställande direktör.

Den bästa offentliga upphandlingsprocessen?

Anskaffningen av tågdatasystemen genomfördes som en offentlig upphandlingsprocess, i enlighet med noggrant bestämda krav. Som ett resultat av processen, som förlöpte väl, nominerades Transport for London till kandidat i tävlingen National GO Awards 2017/18, som främjar bästa praxisar för offentliga anskaffningar.

“Detta offertförfarande har varit det mest krävande som vi någonsin har deltagit i. Offertarbetet varade i ett år och resultatet var att hundratals separata dokument uppgjordes, vilka alla nu har utvärderats i enlighet med London Underground Limiteds processer, och för vår del ledde det till seger”, konstaterar Mika Linden, EKE-Elektroniikka Oy:s kommersiella direktör.

London Underground och Central Line

Metron i London är ett av världens största metrosystem. Central Line är en av dess livligaste linjer och ungefär 260 miljoner passagerare per år färdas med linjen. Linjen är 74 km lång och antalet stationer är 49. Central Line öppnades år 1900 och den är därmed en av världens äldsta metrolinjer. Linjens tågutrustning omfattar 85 tåg, och samtliga tåg har åtta vagnar. Den nuvarande 92 Tube Stock-vagnutrustningen togs ibruk under åren 1991-1994.

Läs mer på sidan av EKE-Elektroniikka Oy (på engelska).