EKE-Elektroniikka Oy har från Talgo och Deutsche Bahn fått en stor order på ett tåginformationssystem

EKE-Elektroniikka Oy har från Talgo och Deutsche Bahn fått en stor order på ett tåginformationssystem

EKE-Elektroniikka har fått en order från den spanska tågtillverkaren Talgo. Projektets slutkund är Deutsche Bahn, en av världens mest betrodda järnvägsoperatörer.

Värdet på den första ordern är många miljoner euro och ordern omfattar 23 ECx-tåg. Kunden har option att utöka ordern till upp till 100 tåg. Varje tåg har 17 vagnar och ett lok. Den första ordern omfattar 1 500 vagnsstyrenheter (Vehicle Control Unit, VCU) och fjärrkommunikationsenheter (Remote IO Module, RIOM) och optionen omfattar sammanlagt 6 000 enheter.

Affären omfattar flera integrerade kritiska SIL-2-klassificerade (säkerhetsintegritetsnivå; Safety Integrity Level) säkerhetsfunktioner, såsom detektion av instabilitet i boggier och boggilöpverk och bromsfel samt övervakning av vissa tågfunktioner.

De första utrustningarna levereras under år 2020 och utvecklingen av SIL-2-funktionerna fortsätter fram till år 2021. Hela tåginformationssystemet med SIL-2-funktioner certifieras och tas i bruk senast i slutet av år 2023.

"Talgo är känd som branschens innovationsledare och Deutsche Bahn är en av världens mest ikoniska järnvägsoperatörer som är känd för sin tågparks komfort och säkerhet. Att vinna projektet är ännu en bekräftelse på vårt innovativa och högklassiga Trainnet®-tåginformationssystem", säger Marko Mäkinen, VD för EKE-Elektroniikka Oy. "Vi ser med entusiasm fram emot ett nära samarbete med Talgo och Deutsche Bahn och vårt mål är att leverera en lösning som baserar sig på den senaste tekniken och som uppfyller våra kunders strikta krav."

Leveransen baserar sig på Trainnet®-tåginformationssystemet (TCMS), utvecklat av EKE-Elektronikka, som är marknadens ledare inom teknologi. Med hjälp av systemet kan man i praktiken centralt styra alla undersystem och funktioner i tåget, såsom dörrar, bromsar, passagerarinformationssystem och utropssystem samt videoövervakning.

EKE-Elektroniikkas unika styr- och kontrollsystem möjliggör användningen av en tågkommunikationsbuss som är enklare att använda än förut. Systemets arkitektur är mycket effektiv, vilket sparar utvecklings- och underhållskostnader. Det centraliserade informationssystemet hjälper också till att automatisera tågets funktion och diagnostisera undersystemen, vilket förbättrar tillförlitligheten och minskar svarstiderna.

Mer information:

Marko Mäkinen, verkställande direktör
EKE-Elektroniikka Oy
040 548 1047
marko.makinen@eke.fi