Mitsubishi Electric Corporation gjorde en strategisk placering i EKE-Elektroniikka Oy

Mitsubishi Electric Corporation gjorde en strategisk placering i EKE-Elektroniikka Oy

Mitsubishi Electric Corporation har gjort en strategisk placering i EKE-Elektroniikka Oy genom att förvärva 34 procent av aktierna i bolaget av EKE-koncernen. EKE-Elektroniikka och Mitsubishi Electric ingår dessutom ett omfattande samarbetsavtal.

EKE-Elektroniikka får nya marknadsområden och ett bredare produkturval

EKE-Elektroniikka och Mitsubishi Electric ingår dessutom ett omfattande samarbetsavtal. Tack vare avtalet vinner EKE-Elektroniikka inträde på de snabbt växande nya marknaderna i Asien och USA. Samtidigt får företaget tilläggsresurser för utveckling av sina intelligenta tågdatasystem (Train Control and Management System; TCMS) och distansövervakningssystem (Remote Control Monitoring System; RCMS). I samarbete med Mitsubishi Electric kan EKE-Elektroniikka även erbjuda sina kunder en ännu bredare och mer strategiskt utformad produktportfölj än tidigare. Samarbetet öppnar dessutom möjligheter för integrering av EKE-Elektroniikkas tågdatasystem och Mitsubishi Electrics framdrivningssystem för tåg.

Mer täckande applikationer och projektkompetens för Mitsubishi Electrics kunder globalt

Mitsubishi Electric får tillgång till EKE-Elektroniikkas tekniskt avancerade produkter och lösningar, och kan därigenom erbjuda sina kunder det senaste inom tågdata- och distansövervakningssystem. Mitsubishi Electric drar också nytta av EKE-Elektroniikkas snabba och smidiga produktutvecklings- och projektledningsmetoder. I samarbete med EKE-Elektroniikka kan Mitsubishi Electric tillhandahålla ännu mer heltäckande lösningar och projekt globalt.

"Vi är entusiastiska över att få Mitsubishi Electric som delägare och partner i EKE-Elektroniikka", säger Marko Mäkinen, VD för EKE-Elektroniikka Oy. "Mitsubishi Electric är en ledande global aktör inom tågsystem och tillsammans med dem kan vi växa snabbare och få nya kundrelationer särskilt i Asien och Stillahavsregionen samt i USA. Samarbetet hjälper oss att utforma våra innovativa tekniska lösningar till nya modulära lösningar som vi kan tillsammans erbjuda en global kundkrets. Bolagen är geografiskt mycket kompatibla eftersom Mitsubishi Electrics huvudsakliga marknader är USA och Asien inklusive Indien, medan EKE-Elektroniikka av tradition är en stark aktör i Europa, Australien och Kina."

De båda parterna och kunderna får nytta av arrangemanget

"Under de senaste åren har det skett en aktiv konsolidering på marknaden för tågteknik och -datasystem. EKE-Bolagen har observerat denna trend uppmärksamt, och vi har aktivt spanat efter möjligheter som stödjer vår långsiktiga strategi. I fjol investerade EKE-Elektroniikka på förutseende distansövervakning genom att köpa engelska Humaware Ltd. Nu stärker vi vår ställning inom tågdata- och distansövervakning ytterligare genom Mitsubishi Electrics minoritetsinnehav och samarbetsavtal"; kommenterar Riitta Ekengren, ordförande för EKE-Elektroniikka Oy:s styrelse.

"Mitsubishi Electric lämnade en bra offert som är till nytta för de båda parterna. En global marknadsledares placering och minoritetsinnehav ger EKE-Elektroniikka mer resurser, samtidigt som bolaget förblir helt självständigt och i finländsk kontroll, vilket är viktigt för oss. Dessutom är både Mitsubishi Electric och EKE-Bolagen ömsesidigt inriktade på att utveckla utmärkt teknik och växa hållbart och långsiktigt. Placeringen är en fantastisk nyhet också för EKE-Elektroniikkas anställda eftersom arrangemanget ger dem ännu bättre möjligheter att utöka sina kunskaper och utvecklas professionellt", konstaterar Ekengren.

"EKE-Elektroniikkas Trainnet®-tågdatasystem och SmartVision™-distansövervakningssystem är kända för sina innovativa egenskaper och sin flexibla arkitektur", säger Hideki Fukushima, VD För Public Utility Systems Group på Mitsubishi Electric. "Vi är stolta och entusiastiska över vår placering och över samarbetet med EKE-Elektroniikka. Vi är imponerade över EKE-Elektroniikkas kompetens och produkter som företaget utvecklat under sin 30 år långa historia. Tillsammans kan Mitsubishi Electric och EKE-Elektroniikka erbjuda genuint vägröjande tekniska lösningar på marknaden för intelligenta tågsystem."

EKE-Elektroniikka förblir självständigt och under finländsk kontroll

EKE-Elektroniikkas nuvarande ledning fortsätter på sina poster, och företagets produktutvecklingsverksamhet stannar i Finland. EKE-Elektroniikka kommer att utveckla och stödja sina existerande produkter på normalt sätt, men samarbetet med Mitsubishi Electric gör det möjligt för EKE-Elektroniikka att stärka företagets utbud och bredda dess närvaro i Finland ytterligare.

EKE-Elektroniikka Oy

EKE-Elektroniikka Oy är en del av den familjeägda EKE-koncernen, som är ett flerbranschföretag med internationell verksamhet som grundades 1961. EKE-Elektroniikka är ledande leverantör av intelligenta lösningar för styrning av materiel inom spårtrafik. Företaget är förlagt till Finland och det har verkat inom järnvägsbranschen i över 30 års tid. Det har genomfört avancerade projekt överallt i världen. Just nu lägger företaget särskild tonvikt på Australien, Europa och Kina. Mer information finns på adressen www.eke-electronics.com

EKE-Bolagen

EKE-Bolagen är ett flerbranschföretag med internationell verksamhet. EKE-Elektroniikka är ett av EKE-Bolagens tre centrala affärsenheter. De två andra affärsenheterna är inriktade på byggande av bostads- och kontorslokaler samt på uthyrning av kontorslokaler. EKE-Yhtiöts ägare är engagerade för långsiktig utveckling av affärsverksamheten, vilket gör att alla affärsenheter har mycket stabila organisationer. Mer information finns på adressen www.eke.fi

Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation, som är noterad på börsen i Tokyo (TOKYO: 6503), har nästan hundra års erfarenhet av utveckling av pålitliga och högklassiga produkter. Mitsubishi Electric är ledande global utvecklare, marknadsförare och säljare av el-, elektronik- och ICT-produkter, konsumentelektronik samt teknik för energi, transport och bygganordningar. Mitsubishi berikar samhället med hjälp av teknologi i enlighet med sin affärsidé "Changes for Better" och sitt miljöåtagande "Eco Changes". Bolagets omsättning för räkenskapsperioden som slutade 31.3.2020 utgjorde 4 462,5 miljarder yen (37,5 miljarder euro*). Mer information finns på adressen www.MitsubishiElectric.com

*Beloppen i euro har beräknats med kursen ¥119 = €1, vilket var den avrundade kurser på Tokyo Foreign Exchange Market 31.3.2020.

Mer information:

Marko Mäkinen
Verkställande direktör
EKE-Elektroniikka Oy
marko.makinen@eke.fi