EKE-Bolagen har gått sin egen väg redan i 60 år

EKE-Bolagen har gått sin egen väg redan i 60 år

EKE, som fyllde 60 år i år, har vuxit från en ingenjörsbyrå i byggbranschen till en omfattande helhet som består av många dotterbolag. ”Företagets tillväxt och framgång har grundat sig på självständighet, avancerad teknik och kundorientering. EKE har gått sin egen väg och sökt sina egna lösningar”, säger Tea Ekengren-Saurén, styrelseordförande i EKE-Bolagen.

EKE firade sina sex årtionden fredagen den 8 oktober 2021. Vid evenemanget premiärvisades också EKE:s 60-års jubileumsfilm.

EKE har sin grund i ingenjörsbyrån som Bertel Ekengren grundade år 1961, vilken vann ryktbarhet för sina avvikande byggkonstruktionslösningar. Under de första decennierna verkställde företaget välkända projekt från Sibeliusmonumentet i Helsingfors till Helsingfors Stadsteater och Ratina stadion i Tammerfors. När lämpligt tillfälle dök upp expanderade verksamheten utomlands, särskilt till Sovjetunionen, där EKE genomförde många stora byggprojekt och växte på 1980-talet till att bli till och med Finlands största byggexportör.

I lösningar som skapats genom produktionsautomatisering utvidgades verksamheten till elektronik och dataöverförings- och styrsystem för tåg. EKE-Elektroniikka grundades, företaget som levererar smarta nätverk för tåg till hela i världen.

Under 2000-talet har följande generation fortsatt att utveckla familjeföretaget, som är känt som en idérik föregångare, till att bli diversifierat företag med en omsättning på ungefär hundra miljoner euro. ”Vi är ett internationellt företag - var tredje EKE-anställd arbetar utomlands eller talar något annat språk än finska som modersmål”, understryker Riitta Ekengren, VD för EKE-Finance.

Idag bor tusentals familjer i hem som EKE har byggt, i fyra länder. Tusentals människor arbetar varje dag i verksamhetslokaler som EKE har byggt. Miljontals människor runt om i världen reser varje dag med tåg och tunnelbanor, i vilka man påträffar EKE:s produkter.

Flera betydande projekt är under uppbyggnad, vilka stödjer bolagets lönsamma tillväxt. I Sundsberg i Kyrkslätt pågår ett stort utvecklingsprojekt, för vilket vi tillsammans med Kyrkslätts kommun och Fortum skapar förutsättningar för ett datacenter av internationella mått. Detta område mellan Västerleden och Ring 3 har också optimala förbindelser för byggande av bostäder och kontorslokaler.

I år tog vi i Biskopsporten i Esbo i bruk våra verksamhetslokaler som implementerar EKE-Rakennus Oy:s eget Loft-koncept. Byggnaden fungerar samtidigt som ett landmärke för EKE-Bolagen och ger uttryck för bolagens rötter, det vill säga byggande.