Jaakko Taivalkoski utsedd till ny verkställande direktör för EKE-Rakennus Oy

Jaakko Taivalkoski utsedd till ny verkställande direktör för EKE-Rakennus Oy

Jaakko Taivalkoski har utsetts till verkställande direktör för EKE-Rakennus Oy från och med 6 april 2020. 

Taivalkoski har tidigare varit verkställande direktör för DEN Group och Hartela samt haft olika uppgifter inom Lemminkäinen Talo Oy och NCC. Jaakko är utbildad diplomingenjör inom byggteknik och har avlagt ledarutbildningen eMBA.

“Det glädjer mig att få bli en del av EKEs team. Jag känner att jag på sätt och vis återvänder till mina rötter inom byggverksamheten efter att ha arbetat inom småhusbranschen i nästan ett halvt decennium. Därtill upplever jag EKEs verksamhet och tillväxtmöjligheter i Baltikum som mycket intressanta”, säger Taivalkoski.

Jaakko efterträder Tea Ekengren-Saurén som har lett bolaget i 10 år och som kommer att fortsätta som styrelseordförande för EKE-Rakennus.

“Under dessa år växte vi upp till ett medelstort byggföretag vars solida ekonomiska grund skapar goda förutsättningar för att gå vidare till nästa fas under ledning av en ny verkställande direktör. Vår starka balansräkning och det långa tidsperspektivet som kännetecknar familjeföretag skapar en god grund för utveckling och tillväxt, även under undantagstillstånd”, säger Ekengren-Saurén och fortsätter:

“Jaakko har visat sin kompetens och ihärdighet i krävande chefspositioner inom byggbranschen. Hans kundorienterade tankesätt och transparenta arbetssätt går perfekt ihop med EKEs okomplicerade kultur som bygger på kontinuerlig förnyelse till våra kunders fördel. Vi är säkra på att vår position som en pålitlig partner kommer att bli ännu starkare nu när Jaakko hör till vårt team.”

Ytterligare information:

Tea Ekengren-Saurén
Styrelseordförande
EKE-Rakennus Oy
Tfn +358 400 607 670
tea.ekengren@eke.fi | https://eke.fi

Jaakko Taivalkoski_EKE_2020